Policyprofessionelle i Danmark

Forfattere

  • Birgitte Poulsen
  • Peter Aagaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v52i1.130792

Nøgleord:

policyprofessionelle, public affairs, interesseorganisationer, medialisering, policyentreprenør, lobbyisme

Resumé

Denne artikel spørger, i hvilken udstrækning begrebet policyprofessionelle med rimelighed kan anvendes i en dansk kontekst. Dette undersøges ved at studere kompetenceprofiler blandt ansatte i forskellige typer organisationer så som interesseorganisationer, tænketanke og public affairs-virksomheder. Artiklen består af en teoretisk del, der afklarer begrebet om policyprofessionelle i relation til beslægtede begreber, og en empirisk del, der har en eksplorativ karakter og primært består af kvalitative interviews. Konklusionen er, at begrebet policyprofessionel er relevant, når man vil forstå, hvordan magten udøves i Danmark.

Referencer

Binderkrantz, Anne Skorkjær og Helene Helboe Pedersen (2017). The lobbying success of citizen and economic groups in Denmark and the UK. Acta Politica. https://doi.org/10.1057/s41269-017-0076-7.

Binderkrantz, Anne Skorkjær, Peter Munk Christiansen og Helene Helboe Pedersen (2015). Interest group access to the bureaucracy, parliament, and the media. Governance 28 (1): 95-112,.

Blach-Ørsten, Mark, Ida Willig og Leif Hemming Pedersen (2017). PR, lobbyism and democracy. NORDICOM Review 38 (2): 19-32. https://doi.org/10.1515/nor-2017-0405.

Christiansen, Peter Munk (2018). Mørket sænker sig: magten over de politiske og administrative beslutningsprocesser. Økonomi & Politik 91 (1): 95-105.

Christiansen, Peter Munk og Hilmar Rommetvedt (1999). From corporatism to lobbyism?: Parliaments, executives, and organized interests in Denmark and Norway. Scandinavian Political Studies 22 (3): 195-220.

Dahl, Robert Allan (1989). Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.

Davidson, Scott (2017). Public affairs practice and lobbying inequality: Reform and regulation of the influence game. Journal of Public Affairs 17 (4): 1-9. https://doi.org/10.1002/pa.1665

Flyvbjerg, Bent (1999). Rationalitet og magt, bind 1. Aarhus: Akademisk forlag.

Flyvbjerg, Bent og Steven Sampson (2001). Making Social Science Matter. Making Social Science Matter. https://doi.org/10.1017/cbo9780511810503.

Garsten, Christina, Bo Rothstein og Stefan Svallfors. (2015). Makt utan mandat: de policyprofessionella i svensk politik. Dialogos Förlag.

Head, Brian (2010). Reconsidering evidence-based policy: Key issues and and challenges. Policy and Society 29 (2): 77-94. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.03

Heclo, Hugh (1978). Issue networks and the executive establishment. Public Administration Concepts Cases 413: 46–57. https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.03.003

Kelstrup, Jesper (2014). Think Tanks in Europe: Explaining their delveropment and variation in Germany, the United Kingdom, Denmark and at the EU-level. Roskilde University.

Kelstrup, Jesper (2016). Tænketankes brug af dagbladene som et marked for politiske idéer. Politik 19 (1): 7-21. https://doi.org/10.7146/politik.v19i1.27392

Kingdon, John (2015). A model of agenda-setting, with applications. Law Review 2: 331-337. https://doi.org/10.3868/s050-004-015-0003-8

Mintrom, Michael og Phillipa Norman (2009). Policy entrepreneurship and policy change, The Policy Studies Journal 37 (4): 649-668.

Mintrom, Michael og Sandra Vergari (1996). Advocacy coalitions, policy entrepreneurs, and policy change. The Policy Studies Journal 24 (3): 420-434. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1996.tb01638.x

Rhodes, Roderick, Arthur William og David Marsh (1992). New directions in the study of policy networks. European Journal of Political Research 21 (2): 181-205. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1992.tb00294.x

Rommetvedt, Hilmar, Gunnar Thesen, Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard (2012). Coping with corporatism in decline and the revival of parliament: Interest group lobbyism in Denmark and Norway, 1980-2005. Comparative Political Studies 46 (4): 457-485. https://doi.org/10.1177/0010414012453712

Schneider, William (2015). Hugh Heclo, “Issue networks and the executive establishment”, pp. 372-382 i The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration. London: Oxford Univerisity Press.

Smith, Bo (2015). Embedsmanden i det moderne folkestyre. København: Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Strömbäck, Jesper (2008). Four phases of mediatization: An analysis of the mediatization of politics. The International Journal of Press/Politics 13 (3): 228-246. https://doi.org/10.1177/1940161208319097.

Weingart, Peter (1999). Scientific expertise and political accountability: Paradoxes of science in politics. Science and Public Policy 26 (3): 151-161.

Aagaard, Peter og Mark Blach-Ørsten (2018). Politisk kommunikation: Nye tider og nye aktører. København: Hans Reitzels Forlag.

Downloads

Publiceret

2020-02-12

Citation/Eksport

Poulsen, B., & Aagaard, P. (2020). Policyprofessionelle i Danmark . Politica, 52(1), 5–22. https://doi.org/10.7146/politica.v52i1.130792