Som sagt så gjort? Betydningen af lederens personlige troværdighed for medarbejdermotivation, når der bedrives transformationsledelse

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v53i4.130513

Nøgleord:

personlig ledertroværdighed, motivation, transformationsledelse, survey-eksperiment

Resumé

Ledere er troværdige, når deres medarbejdere vurderer, at de vil handle i overensstemmelse med deres udtrykte intentioner. Spørgsmålet er, om medarbejdernes oplevelse af lederens personlige troværdighed har betydning for deres motivation? Vi undersøger dette med et survey-eksperiment, hvor vi eksponerer 817 Mturk-respondenter for forskellige videovignetter, der manipulerer en fiktiv leders troværdighed, når lederen udøver transformationsledelse. Resultaterne viser signifikante forskelle på den oplevede ledertroværdighed. Disse forskelle i personlig ledertroværdighed viser sig at påvirke respondenternes selvangivne motivation samt den tid, de bruger på at løse opgaver for lederen. Artiklens vigtigste bidrag er påvisningen af, at det er muligt at påvirke oplevelsen af personlig ledertroværdighed eksperimentelt, og at det kan påvirke motivationen hos respondenterne. Artiklen viser, at det er relevant at udbygge forskningen i ledertroværdighed.

Forfatterbiografier

Mads Pieter van Luttervelt

Cand.scient.pol., ph.d.-studerende ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Undersøger i sit projekt betydningen af ledertroværdighed for at lykkes med at bedrive ledelse i offentlige organisationer.

Christian Bøtcher Jacobsen

Sundhedsledelsesprofessor og vicecenterleder ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Institut for Statskundskab, Aarhus Univsersitet.

Lotte Bøgh Andersen

Cand.scient.pol., ph.d., professor og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Forsker i ledelse, motivation og målopfyldelse i offentlige og private organisationer.

Mikkel Skov Benthem

Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Fuldmægtig i Børne- og Undervisningsministeriet. Undersøgte i sit speciale, hvilken betydning lederens personlige troværdighed har for medarbejderes motivation og performance, sammen med Johan Kruse Rasmussen og Mads Pieter van Luttervelt.

Johan Kruse Rasmussen

Cand.scient.pol., fuldmægtig i Sundhedsministeriet.

Referencer

Amos, Benjamin og Richard J Klimoski. (2014). Courage: Making teamwork work well. Group & Organization Management 39 (1): 110-128.

An, Seung Ho, Kenneth J. Meier, Anne Bøllingtoft og Lotte Bøgh Andersen (2019). Employee perceived effect of leadership training: Comparing public and private organizations. International Public Management Journal 22 (1): 2-28

Andersen, Lotte Bøgh og Mads Leth Jakobsen (2019). Vil handling følge ord? Betingelser for en troværdig ledelsesintention. Politica 51 (3): 288-306.

Andersen, Lotte Bøgh og Lene Holm Pedersen (2014). Styring og motivation i den offentlige sektor. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Andersen, Lotte Bøgh, Eskil Heinesen og Lene Holm Pedersen (2014). How does public service motivation among teachers affect student performance in schools? Journal of Public Administration Research and Theory 24 (3): 651-671.

Andersen, Lotte Bøgh, Louise Ladegaard Bro, Anne Bøllingtoft, Tine Louise Mundbjerg Eriksen, Ann-Louise Holten, Christian Bøtcher Jacobsen, Ulrich Thy Jensen, Jacob Ladenburg, Poul Aaes Nielsen, Heidi Houlberg Salomonsen, Niels Westergård-Nielsen og Allan Würtz (2017). Ledelse i offentlige og private organisationer. København: Hans Reitzels Forlag.

Antonakis, John, Giovanna d’Adda, Roberto Weber og Christian Zehnder (2015). Just words? Just speeches? On the economic value of charismatic leadership. Working paper. http://www.hec.unil.ch/jantonakis/ADWZ_Charisma.pdf

Asencio, Hugo (2016). Leadership, trust, and organizational performance in the public sector. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue.

Auspurg, Katrin og Thomas Hinz. (2014). Factorial surveyeExperiments. SAGE Publications, Inc.

Berinsky, Adam, Gregory A. Huber og Gabriel Lenz (2012). Evaluating online labor markets for experimental research: Amazon.com’s Mechanical Turk. Political Analysis 20 (3): 351-368.

Blom-Hansen, Jens og Martin Bækgaard (2015). Kan borgerne motiveres til at samproducere ved hjælp af information om performance? Politica 47 (2): 144-163.

Blom-Hansen, Jens, Rebecca Morton og Søren Serritzlew (2015). Experiments in public management research. International Public Management Journal 18 (2): 151-170.

Bro, Louise Ladegaard og Ulrich Thy Jensen (2020). Does transformational leadership stimulate user orientation? Evidence from a field experiment. Public Administration 98 (1): 177-193.

Brown, Michael E., Linda K. Treviño og David A. Harrison (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes 97 (2): 117-134.

Bækgaard, Martin, Caroline Baethge, Jens Blom-Hansen, Claire Dunlop, Marc Esteve, Morten Jakobsen, Brian Kisida, John Marvel, Alice Moseley, Søren Serritzlew, Patrick Stewart, Mette Thomsen og Patrick Wolf (2015). Conducting experiments in public management research: A practical guide. International Public Management Journal: Experiments in Public Management Research 18 (2): 323–342.

Campbell, David (1993). Good leaders are credible leaders. Research-Technology Management 36: 29-31.

Dvir, Taly, Dov Eden, Bruce Avolio og Boas Shamir (2002). Impact of transformational leadership on follower development and performance: A field experiment. The Academy of Management Journal 45 (4): 735-744.

Fleenor, John W., James W. Smither, Leanne E., Atwater, Philip W. Braddy og Rachel E. Sturm (2010). Self-other rating agreement in leadership: A review. Leadership Quarterly 21 (6): 1005-1034.

Gabris, Gerald T. og Douglas M. Ihkre (1996). Burnout in a large federal agency: Phase model implications for how employees perceive leadership credibility. Public Administration Quarterly 20 (2): 220-249.

Gatling, Anthony, Cass Shum, Laura Book og Billy Bai (2017). The influence of hospitality leaders’ relational transparency on followers’ trust and deviance behaviors: Mediating role of behavioral integrity. International Journal of Hospitality Management 62: 11-20.

Gilmore, Rick O. og Karen E. Adolph (2017). Video can make behavioural science more reproducible. Nature Human Behaviour 1 (7): 1-28.

Grant, Adam M. (2008). Employees without a cause: The motivational effects of prosocial impact in public service. International Public Management Journal 11 (1): 48-66.

Grant, Adam M. og John J. Sumanth (2009). Mission possible? The performance of prosocially motivated employees depends on manager trustworthiness. Journal of Applied Psychology 94: 927-944.

Greene, William (2008). Econometric analysis, 6. udg. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

Hannah, Sean T. og Peter L Jennings (2013). Leader ethos and big-C character. US Army Research 267: 8-16.

Hermalin, Benjamin E. (2007). Leading for the long term. Journal of Economic Behavior & Organization 62: 1–19.

Holmes, William T. og Michele A. Parker (2017). Communication: Empirically testing behavioral integrity and credibility as antecedents for the effective implementation of motivating language. International Journal of Business Communication 54 (1): 70-82.

Jacobsen, Christian Bøtcher og Lotte Bøgh Andersen (2015). Is leadership in the eye of the beholder? A study of intended and perceived leadership practices and organizational performance. Public Administration Review 75 (6): 829-841.

Jakobsen, Mads L.F., Lotte Bøgh Andersen og Mads Pieter van Luttervelt (2021). Theorizing leadership credibility: The nature, causes and impact of perceived credibility of stated leadership initiatives. Paper præsenteret ved IRSPM Conference 2021.

Jensen, Ulrich Thy, Lotte Bøgh Andersen, Louise Ladegaard, Anne Bøllingtoft, Tine Louise Mundbjerg Eriksen og Ann-Louise Holten. (2019). Conceptualizing and measuring transformational and transactional leadership. Administration & Society 51 (1): 3-31.

Kim, Seung Hyun og Sangmook Kim (2016). National culture and social desirability bias in measuring public service motivation. Administration & Society 48 (4): 444-476.

Kim, Tae-Yeol, Thomas S. Bateman, Brad Gilbreath og Lynne M. Andersson (2009). Top management credibility and employee cynicism: A comprehensive model. Human Relations 62 (10): 1435-1458.

Kjeldsen, Anne Mette, Christian Nyvang Qvick, Thomas Faurholt Jønsson og Lotte Bøgh Andersen (2020). Distribueret ledelse i den offentlige sektor. København: Djøf Forlag.

Kotter, John P. (1999). I spidsen for forandringer. København: Peter Asschenfeldts nye forlag.

Kouzes, James M. og Barry Z. Posner (1990). The credibility factor: What followers expect from their leaders. Management Review 79 (1): 29-33.

Kouzes, James M. og Barry Z. Posner (2011). Credibility: How leaders gain and lose it, why people demand it. Hoboken: John Wiley og Sons.

Kouzes, James M. og Barry Z. Posner (2012). The leadership challenge: How to make extraordinary things happen in organizations, 5. udg. San Francisco: Jossey- Bass.

Lazear, Edward P. og Michael Gibbs (2015). Personnel economics in practice, 3. udg. Hoboken: John Wiley & Sons.

Ledelseskommissionen (2017). Offentlige ledere og ledelse anno 2017. Afrapportering fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse.

Lederne (2013). Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor. https://www.lederne.dk/-/media/files/footer/presse/undersoegelser/ledels/godeledereoggodemedarbejdereendelig.pdf tilgået 17. November 2020.

Meier, Kenneth J., Simon Calmer Andersen, Laurence. J. O’Toole, Nathan Favero og Søren C. Winter (2015). Taking managerial context seriously: Public management and performance in U.S. and Denmark schools. International Public Management Journal 18 (1): 130-150.

Men, Linjuan (2012). CEO credibility, perceived organizational reputation, and employee engagement. Public Relations Review 38: 171-173.

Messner, Jakob W., Georg J. Mayr og Achim Zeileis (2016). Heteroscedastic censored and truncated regression with crch. The R Journal 8 (1): 173-181.

Moorman, Robert H., Todd C. Darnold, Manuela Priesemuth og Craig P. Dunn (2012). Toward the measurement of perceived leader integrity: Introducing a multidimensional approach. Journal of Change Management 12 (4): 383-398.

Mullinix, Kevin, Thomas Leeper, James Druckman og Jeremy Freese (2015). The generalizability of survey experiments. Journal of Experimental Political Science 2 (2): 109-138.

Mutz, Diana C. (2011). Population-based survey experiments. Princeton: Princeton University Press.

Nielsen, Poul Aaes, Stefan Boye, Ann-Louise Holten, Christian Bøtcher Jacobsen og Lotte Bøgh Andersen (2019). Are transformational and transactional types of leadership compatible? A two-wave study of employee motivation. Public Administration 97 (2) 413-428.

Norton, William I., Monique L. Ueltschy Murfield og Melissa S. Baucus (2014). Leader emergence: The development of a theoretical framework. Leadership & Organization Development Journal 35 (6): 513-529.

O’Toole, Laurence J., Jr. og Kenneth J. Meier (2011). Public management: Organizations, governance, and performance. New York: Cambridge University Press.

Paolacci, Gabriele, Jesse Chandler og Panos Ipeirotis (2010). Running experiments using Amazon Mechanical Turk. Judgment and Decision Making 5: 411-419.

Rasmussen, Johan Kruse, Mads Pieter van Luttervelt og Mikkel Skov (2020). Når handling følger ord: Personlig ledertroværdighed, motivation og performance. Speciale ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Rogstadius, Jakob, Vassilis Kostakos, Aniket Kittur, Boris Smus, Jim Laredo og Maja Vukovic (2011). An assessment of intrinsic and extrinsic motivation on task performance in crowdsourcing markets. Proc. ICWSM’11.

Sant, Seema (2016). An analysis of credibility of CEOs in an organisation linkage with employee engagement. Asian Social Science 12 (10): 127-135.

Stritch, Justin, Mogens Jin Pedersen og Gabel Taggart (2017). The opportunities and limitations of using Mechanical Turk (MTURK) in public administration and management scholarship. International Public Management Journal 20 (3): 489-511.

Swanson, Steve og Aubrey Kent (2014). The complexity of leading in sport: Examining the role of domain expertise in assessing leader credibility and prototypicality. Journal of Sport Management 28 (1): 81-93.

Van Wart, Montgomery (2013). Administrative leadership theory: A reassessment after 10 years. Public Administration 91: 521-543.

Wang, Gang, In-Sue Oh, Stephen Courtright og Amy Colbert (2011). Transformational leadership and performance across criteria and levels: A meta-analytic review of 25 years of research. Group & Organization Management 36: 223-270.

Williams Jr, Ralph, Deana Raffo og Leigh Anne Clark (2018). Charisma as an attribute of transformational leaders: what about credibility? Journal of Management Development 37 (6): 512-524.

Wright, Bradley E., Donald P. Moynihan og Sanjay K. Pandey (2012). Pulling the levers: Transformational leadership, public service motivation, and mission valence. Public Administration Review 72 (2): 206-215.

Yukl, Gary (2012). Effective leadership behavior: What we know and what questions need more attention. The Academy of Management Perspectives 26 (4): 66-85.

Downloads

Publiceret

2021-11-01

Citation/Eksport

van Luttervelt, M. P., Jacobsen, C. B., Andersen, L. B., Benthem, M. S., & Rasmussen, J. K. (2021). Som sagt så gjort? Betydningen af lederens personlige troværdighed for medarbejdermotivation, når der bedrives transformationsledelse . Politica, 53(4), 358–382. https://doi.org/10.7146/politica.v53i4.130513