Faglig ledelse i offentlige organisationer: et multilevel studie af relevans og forudsætninger blandt afdelingssygeplejersker og sygeplejersker

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v53i4.130512

Nøgleord:

faglig ledelse, faglig kvalitet, afdelingssygeplejersker, multilevelanalyse

Resumé

Faglig ledelse handler om at facilitere en fælles forståelse af faglig kvalitet i en organisatorisk enhed og forsøge at indfri denne i opgaveløsningen. Det indebærer bestræbelser på at skabe overensstemmelse mellem organisatoriske målsætninger og professionelle normer, udvikle faglig viden og aktivere professionelle normer og faglig viden i opgaveløsningen. I et multilevel studie blandt sygeplejersker og deres ledere undersøger artiklen, hvordan faglig ledelse relaterer sig til en række relevante faktorer såsom ledelesspænd, lederidentitet og faglig kvalitet med det formål at præcisere vores forståelse af ”faglig ledelse” som ledelsesbegreb. Studiet viser, at afdelingssygeplejerskers selvangivne faglige ledelse er positivt relateret til deres medarbejderes vurdering af den faglige kvalitet. Afdelingssygeplejerskernes ledelsesspænd, opfattelse af ledelsesspændet og lederidentitet er desuden relateret til sygeplejerskernes oplevelse af afdelingssygeplejerskernes udøvelse af faglig ledelse. Resultaterne indikerer, at faglig ledelse er relevant i offentlige organisationer, og at både organisatoriske vilkår og lederkarakteristika kan have betydning for, om medarbejderne oplever, at deres ledere udøver faglig ledelse.

Forfatterbiografi

Clara Siboni Lund

Cand.scient.pol., ph.d.-studerende ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Forsker i offentlige ledelse og fagprofessionelle i offentlige organisationer.

Referencer

Andersen, Lotte Bøgh (2005). Offentligt ansattes strategier: Aflønning, arbejdsbelastning og professionel status for dagplejere, folkeskolelærere og tandlæger. Aarhus: Politica.

Andersen, Lotte Bøgh og Lene Holm Pedersen (2012). Public Service Motivation and professionalism. International Journal of Public Administration 53 (1): 46–57.

Andersen, Lotte Bøgh, Andreas Boesen og Lene Holm Pedersen (2016). Performance in public organizations: Clarifying the conceptual space. Public Administration Review 76 (6): 852-862.

Andersen, Lotte Bøgh, Stefan Boye og Ronni Laursen (2018). Building support? The importance of verbal rewards for employee perceptions of governance initiatives. International Public Management Journal 21 (1): 1-32

Andersen, Lotte Bøgh, Lasse Laustsen og Mathilde Cecchini (2020). Forskningskriterier, 3. udg. København: Hans Reitzels Forlag.

Andersen, Lotte Bøgh, Bente Bjørnholt, Louise Ladegaard Bro og Christina Holm-Petersen (2018). Achieving high quality through transformational leadership: A qualitative multilevel analysis of transformational leadership and perceived professional quality. Public Personnel Management 47 (1): 51–72.

Baker, G. Ross et al. (2004). The Canadian adverse events study: The incidence of adverse events among hospital patients in Canada. Canadian Medical Association Journal 170 (11): 1678-1686.

Boyne, George A. (2003). What is public service improvement? Public Administration 81 (2): 211-227.

Bro, Louise Ladegaard (2016). Små, store eller maske rettere mellemstore organisationer? En undersøgelse af sammenhængen mellem ledelsesspand, ledelsesidentitet og brugen af transformationsledelse i danske daginstitutioner. Politica 48 (2): 158-178

Bækgaard, Martin og Mads Leth Felsager Jakobsen (2014). Bureaukrati og hierarki, kapitel 2 i Jens Blom-Hansen, Peter Munk Christiansen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew (red.), Offentlig forvaltning – et politologisk perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.

Cecchini, Mathilde, Lars Dahl Pedersen og Lotte Bøgh Andersen (2021). Lederidentitet – god ledelse i offentlige organisationer, kapitel 13 i Karsten Mellon (red.), God ledelse. København: Hans Reitzels Forlag.

Dawson, Peter og Stephen Dobson (2002). Managerial efficiency and human capital: an application to English Association football. Managerial and Decision Economics 23: 471-486.

Day, David V. og Hovk-Peng Sin (2011). Longitudinal tests of an integrative model of leader development: Charting and understanding developmental trajectories. The Leadership Quarterly 22 (3): 545-560. doi:10.1016/j.leaqua.2011.04.011

Day, David V. og Michelle Harrison (2007). A multilevel, identity-based approach to leadership development. Human Resource Management Review 17 (4): 360–373. doi:10.1016/j.hrmr.2007.08.007.

Ejler, Nicolaj (2017). Faglig ledelse: Mellem kerneopgave og styring. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Evans, Tony (2011). Professionals, managers and discretion: Critiquing street-level bureaucracy. British Journal of Social Work 41: 368-386.

Freidson, Elliot (2001). Professionalism: The third logic. Chicago: University of Chicago Press.

Goodall, Amanda H. (2009). Socrates in the boardroom: Why research universities should be led by top scholars. Princeton: Princeton University Press.

Goodall, Amanda H. (2011). Physician-leaders and hospital performance: is there an association? Social Science & Medicine 73: 535-539.

Goodall, Amanda H. og Agnes Bäker (2015). A theory exploring how expert leaders influence performance in knowledge-intensive organizations, pp. 49-68 i Isabell M. Welpe, Jutta Wollersheim, Stefanie Ringelhan og Margit Osterloh (red.), Incentives and performance: Governance of research organizations. Springer.

Grøn, Caroline Howard og Anne Mette Møller (2019). Faglig ledelse: Hvad er det? Og hvordan ser det ud i praksis? Ledelse i morgen 23:1.

Grøn, Caroline Howard, Louise Ladegaard Bro og Lotte Bøgh Andersen (2019). Public managers’ leadership identity: concept, causes, and consequences. Public Management Review. doi: 10.1080/14719037.2019.1645875.

Gulick, Luther (1937). Notes on the theory of organization, pp. 191-195 i Luther Gulick and Lyndall Urwick (red.), Papers on the Science of Administration. New York: Institute of Public Administration, Columbia University.

Gumusluoglu, Lale, Zahide Karakitapoğlu-Aygüna og Giles Hirst (2013). Transformational leadership and R&D workers’ multiple commitments: Do justice and span of control matter? Journal of Business Research 66 (11): 2269-2278.

Harrits, Gitte Sommer (2019). Street-level bureaucracy research and professionalism, i Peter Hupe (red.), Research handbook on street-level bureaucracy – The Ground Floor of Government in Context. Edward Elgar Publishing Ltd.

Holm-Petersen, Christina, Lotte Bøgh Andersen, Bente Bjornholt, Mathilde Højbye-Mortensen, Louise Ladegaard Bro og Vibeke N. Andersen (2015). Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet – størrelse, ledelsesstil, faglig kvalitet og trivsel. KORA.

Jacobsen, Christian Bøtcher og Lotte Bøgh Andersen (2015). Is leadership in the eye of the beholder? A study of intended and perceived leadership practices and organizational performance. Public Administration Review 75 (6): 829-841. doi:10.1111/puar.12380.

Jacobsen, Christian Bøtcher, Rebecca Risbjerg Nørgaard og Mathias Østergaard-Nielsen (2019). Sådan påvirker ledelse patientbehandling og dødelighed i sundhedsvæsenet. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 95 (1): 38-49.

Jakobsen, Marianne Skytte, Niels Ejersbo og Mickael Bech (2015). Faglig, hybrid eller generalist – ledelse i sundhedsvæsenet – Et studie af ledende overlæger i Danmark. Økonomistyring og Informatik 31: 125-147.

Jakobsen, Morten og Rasmus Jensen (2015). Common method bias in public management studies. International Public Management Journal 18 (1): 3-30. doi:10.1080/10967494.2014.997906.

Jensen, Ulrich Thy et al. (2019). Conceptualizing and measuring transformational and transactional leadership. Administration & Society 51 (1): 3-33.

Keohane, Robert O., Sidney Verba og Gary King (1994). Designing social inquiry. Princeton: Princeton University Press.

Kuntz, Ludwig og Stefan Scholtes (2013). Physicians in leadership: the association between medical director involvement and staff-to-patient ratios. Health Care Management Science 16: 129-138. doi:10.1007/s10729-012-9218-7.

Kwok, Navio, Samuen Hanig, Douglas J. Brown og Winny Shen (2018). How leader role identity influences the process of leader emergence: A social network analysis. The Leadership Quarterly 29 (6): 648-662. doi:10.1016/j.leaqua.2018.04.003.

Leavitt, Keith, Scott J. Reynolds, Christopher M. Barnes, Pauline Schilpzand og Sean T. Hannah (2012). Different hats, different obligations: Plural occupational identities and situated moral judgments. Academy of Management Journal 55 (6): 1316-1333. doi:10.5465/amj.2010.1023.

Ledelseskommissionen (2017). Teknisk appendiks – bilag til Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017. København.

Ledelseskommissionen (2018). Sæt borgerne først – Ledelse i den offentlige sektor med fokus på driften. Ledelseskommissionens rapport. København.

Li, Mingxiang og Pankaj C. Patel (2019). Jack of all, master of all? CEO generalist experience and firm performance. The Leadership Quarterly 30: 320-334.

Lolle, Henrik Lauridsen (2017). Multilevel-analyse. Kapitel 5 i M. Azhar Hussain og Jørgen Trankjær Lauridsen (red.), Videregående kvantitative metoder. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Lord, Robert G. og Rosalie J. Hall. (2005). Identity, deep structure and the development of leadership skill. The Leadership Quarterly 16 (4): 591-615.

Meier, Kenneth J. og John Bohte (2000). Ode to Luther Gulick: Span of control and organizational performance. Administration & Society 32 (2): 115-137.

Meier, Kenneth J. og John Bothe (2003). Span of control and public organizations: Implementing Luther Gulick’s research design. Public Administration Review 63: 61-70.

Mikkelsen, Maria Falk, Christian Bøtcher Jacobsen og Lotte Bøgh Andersen (2015). Managing employee motivation: Exploring the connections between managers’ enforcement actions, employee perceptions, and employee intrinsic motivation. International Public Management Journal. doi: 10.1080/10967494.2015.1043166.

Miscenko, Darja, Hannes Guenter og David V. Day (2017). Am I a leader? Examining leader identity development over time. The Leadership Quarterly 28 (5): 605-620. doi:10.1016/j.leaqua.2017.01.004

Møller, Anne Mette (2018). Organizing knowledge and decision-making in street-level professional practice: A practice-based study of Danish child protective services. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Rabe-Hesketh, Sophia og Anders Skrondal (2008). Multilevel and longitudinal modeling using Stata, 2. udg. College Station: Stata Press.

Rennison, Betina W. og Frode Boye Andersen (2020). Faglig ledelse 2.0 – bevæggrunde, begreber og basiselementer. www.lederliv.dk

Schott, Carina, Daphne van Kleef og Mirko Noordegraaf (2015). Confused professionals?: Capacities to cope with pressures on professional work. Public Management Review. doi:10.1080/14719037.2015.1016094

Sønderskov, Kim Mannemar (2011). Stata – en praktisk introduktion, 1. udg. København: Hans Reitzels Forlag.

Torfing, Jacob, Lotte Bøgh Andersen, Carsten Greve og Kurt Klaudi Klausen (2020). Public governance paradigms: Competing and co-existing. Policy, Administrative and Institutional Change series.

Voxsted, Søren (2016). Faglig ledelse i den offentlige sektor. København: Hans Reitzels Forlag.

Væksthus for Ledelse (2020). Fællestræk i faglig ledelse. Hvad karakteriserer faglig ledelse på tværs af opgavesøjler? www.lederweb.dk

Winter, Søren og Vibeke Lehmann Nielsen (2008). Implementering af politik. Aarhus: Academica.

Wong, Carol A. (2015). Connecting nursing leadership and patient outcomes: State of the science. Journal of Nursing Management 23 (3): 275-278.

Wright, Patrick M. og Lisa Hisae Nishii (2007). Strategic HRM and organizational behavior: Integrating multiple levels of analysis. CAHRS Working Paper Series: 468.

Downloads

Publiceret

2021-11-01

Citation/Eksport

Lund, C. S. (2021). Faglig ledelse i offentlige organisationer: et multilevel studie af relevans og forudsætninger blandt afdelingssygeplejersker og sygeplejersker. Politica, 53(4), 335–357. https://doi.org/10.7146/politica.v53i4.130512