Fra effektiv serviceproduktion til samskabelse: udbredelsen af et nyt styringsparadigme i dansk ældrepleje

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v53i3.130458

Nøgleord:

diffusion af innovationer, kommuner, samskabelse, ældrepleje, hverdagsrehabilitering

Resumé

I perioden fra 2008 til 2017 har en ny arbejdsform – en innovation kaldet hverdagsrehabilitering – spredt sig blandt danske kommuner. Vi viser, at udviklingen er et eksempel på, hvordan New Public Governance (NPG) strategier supplerer og i nogen grad erstatter New Public Management (NPM) strategier, og undersøger spredningsmønsteret med udgangspunkt i hypoteser fra diffusion-of-innovations-litteraturen. Vi finder en, i forhold til litteraturen, overraskende sammenhæng. Kommuner med stort ressourcepres var hurtigere til at tage hverdagsrehabilitering i brug end kommuner med mindre ressourcepres. Med baggrund heri kan innovation dermed forstås som politics of hard times, og adoptionen af hverdagsrehabilitering – som et eksempel på spredningen af en styringslogik på tværs af kommuner – synes at være drevet af kommunernes økonomiske situation og behov for at nytænke deres opgaveløsning.

Forfatterbiografier

Tilde Marie Bertelsen

Cand.scient.soc., ph.d., adjunkt, Center for Organisation, Management og Administration (COMA), Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet. Forsker i organisering og ledelse i den offentlige sektor, herunder med fokus på den kommunale ældrepleje.

Morten Balle Hansen

Ph.d., professor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet, leder af forskningsgruppen Center for Organisation, Management og Administration (COMA). Har forsket i offentlig organisation og ledelse siden begyndelsen af 1990’erne. Kombinerer forskning i ledelsesadfærd i offentlige organisationer med forskning i policy processer.

Trond Bliksvær

Ph.d., forskningsprofessor ved Nordlandsforskning og professor II ved Fakultet for Samfunnsvitenskap, Nord Universitet, Norge. Forsker blandt andet inden for temaerne funktionshæmning, levevilkår, socialpolitik, boligpolitik, arbejdsliv og sundheds- og omsorgstjenester.

Bente Vibecke Lunde

Ph.d., førsteamanuensis i sociologi ved Fakultet for Samfunnsvitenskap, Nord Universitet, Norge. Forsker i sundheds- og omsorgssektorens politik, organisering og tjenester (bl.a. inden for temaerne rehabilitering og ældreomsorg), og folkesundhedsarbejde med vægt på sundheds-, miljø- og sikkerhedsarbejde på sygehuse.

Referencer

Abrahamson, Eric (1991). Managerial fads and fashions: The diffusion and rejection of innovations. The Academy of Management Review 16 (3): 586-612.

Aspinal, Fiona, Jon Glasby, Tine Rostgaard, Hanne Tuntland og Rudi G. J. Westendorp (2016). New horizons: Reablement – supporting older people towards independence. Age and Ageing 45 (5): 574-578.

Berry, Frances Stokes og William D. Berry (1999). Innovation and diffusion models in policy research, pp. 223-260 i Paul A. Sabatier (red.), Theories of the policy process. Westview Press.

Bertelsen, Tilde Marie (2016). Kommunale kvalitetsstandarder i ældreplejen: Fra politik til praksis. Aalborg Universitetsforlag. Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Bertelsen, Tilde Marie og Morten Balle Hansen (2018). Hverdagsrehabilitering og velfærdsinnovation i ældreplejens organisering. Aalborg Universitet.

Bhatti, Yosef, Asmus L. Olsen og Lene Holm Pedersen (2011). Administrative professionals and the diffusion of innovations: The case of citizen service centres. Public Administration 89 (2): 577-594.

Boll Hansen, Eigil (2015). Ældres deltagelse i hverdagsrehabilitering – muligheder og udfordringer. København: KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Brandsen, Taco, Trui Steen og Bram Verschuere (red.) (2018). Co-production and co-creation: Engaging citizens in public services. New York: Routledge.

Brix, Jacob, Hanne Kathrine Krogstrup og Nanna Moeller Mortensen (2020). Evaluating the outcomes of co-production in local government. Local Government Studies 46 (2): 169-185.

Clotworthy, Amy, Sasmita Kusumastuti og Rudi G. J Westendorp (2021). Reablement through time and space: a scoping review of how the concept of ”reablement” for older people has been defined and operationalised. BMC Geriatrics 21 (1): 1-16.

Cyert, Richard M. og James G. March (1963). A behavioral theory of the firm. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Dahl, Hanne Marlene (2005). A changing ideal of care in Denmark: A different form of retrenchment?, pp. 47-61 i Hanne Marlene Dahl og Tine Rask Eriksen (red.), Dilemmas of care in the Nordic welfare state: Continuity and change. London: Routledge.

Dahl, Hanne Marlene (2019). Et forandret landskab for ældreomsorg. Politica 51 (1): 82-101.

Dahl, Poul Skov og Kasper M. Hansen (2006). Diffusion of standards: The importance of size, region and external pressures in diffusion processes. Public Administration 84 (2): 441-459.

Damanpour, Fariborz (1991). Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators. The Academy of Management Journal 34 (3): 555-590.

Danmarks Statistik (2020). Nyt fra Danmarks Statistik. Befolkningsfremskrivninger 2020-2060, 27. maj. www.dst.dk/nyt/30674 (31. maj, 2021).

de Vries, Hanna, Lars Tummers og Victor Bekkers (2018). The diffusion and adoption of public sector innovations: A meta-synthesis of the literature. Perspectives on Public Management and Governance 1 (3): 159-176.

de Vries, Hanna, Victor Bekkers og Lars Tummers (2016). Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda. Public Administration 94 (1): 146-166.

Doh, Daniel, Ricki Smith og Paula Gevers (2020). Reviewing the reablement approach to caring for older people. Ageing & Society 40 (6): 1371-1383.

Foged, Søren Kjær (2015). Årsager til konkurrenceudsættelse i danske kommuner, 2007-2013. Fra generelle til sektorafhængige forklaringer. Politica 47 (1): 24-45.

Foged, Søren Kjær (2016). The relationship between population size and contracting out public services: Evidence from a quasi-experiment in Danish municipalities. Urban Affairs Review 52 (3): 348-390.

Griggs, Steven og Helen Sullivan (2014). Necessity as the mother of reinvention. Discourses of innovation in local government, pp. 19-40 i Christopher Ansell og Jacob Torfing (red.), Public Innovation Through Collaboration and Design. New York: Routledge.

Hansen, Morten Balle (2011). Antecedents of organizational innovation: The diffusion of new public management into Danish local government. Public Administration 89 (2): 285-306.

Hansen, Morten Balle og Evert Vedung (2005). Fælles sprog i ældreplejens organisering. Evaluering af et standardiseret kategorisystem. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Hansen, Morten Balle og Mads Leth Felsager Jakobsen (2013). Offentlig sektor-innovation: Hvad er det? Og hvad er værd at vide om det? Politica 45 (3): 243-249.

Hjemmehjælpskommissionen (2013). Fremtidens hjemmehjælp – ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. København: Hjemmehjælpskommissionen.

Houlberg, Kurt og Poul Skov Dahl (2010). Konkurrenceudsættelse i danske kommuner. Kommunalreformen som fødselshjælper? Politica 42 (2): 163-182.

Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal. http://www.noegletal.dk/ (31. maj 2021).

Kjellberg, Jakob og Rikke Ibsen (2010). Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune. København: Dansk Sundhedsinstitut.

Kjellberg, Pia Kürstein (2010). Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune. 1. delevaluering. Notat udarbejdet til Fredericia Kommune. København: Dansk Sundhedsinstitut.

Kjellberg, Pia Kürstein, Amalie Hauge-Helgestad, Marie Henriette Madsen og Susanne Reindahl Rasmussen (2013). Kortlægning af kommunernes erfaringer med rehabilitering på ældreområdet. Odense: Socialstyrelsen.

Kjellberg, Pia Kürstein, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen (2013). Længst Muligt i Eget Liv og hverdagsrehabilitering. Erfaringer fra Fredericia Kommune. Gerontologi 29 (1): 4-7.

Kjellberg, Pia Kürstein, Rikke Ibsen og Jakob Kjellberg (2011). Fra pleje og omsorg til rehabilitering. Erfaringer fra Fredericia Kommune. København: Dansk Sundhedsinstitut.

Kjerstad, Egil og Hanne Kristin Tuntland (2016). Reablement in community-dwelling older adults: A cost-effectiveness analysis alongside a randomized controlled trial. Health Economics Review 6 (1): 1-10.

Krogstrup, Hanne Kathrine (red.). (2017). Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor. København: Hans Reitzels Forlag.

Legg, Lynn, John Gladman, Avril Drummond og Alex Davidson (2016). A systematic review of the evidence on home care reablement services. Clinical Rehabilitation 30 (8): 741-749.

Metzelthin, Silke F., Tine Rostgaard, Matthew Parsons og Elissa Burton (2020). Development of an internationally accepted definition of reablement: a Delphi study. Ageing and Society, DOI: 10.1017/S0144686X20000999.

Moon, M. Jae og Peter deLeon (2001). Municipal reinvention: Managerial values and diffusion among municipalities. Journal of Public Administration Research and Theory 11 (3): 327-351.

Mortensen, Nanna Møller (2020). The challenges of translating and implementing co-production in care services: A Danish case study. Aalborg Universitetsforlag. Aalborg Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Ph.D.-Serien.

Nørgaard, Eli, Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro (2013). Budgetlægning på ældreområdet. Kortlægning af kommunernes demografimodeller og enhedsbeløb. København: KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Obinger, Herbert, Carina Schmitt og Peter Starke (2013). Policy diffusion and policy transfer in comparative welfare state research. Social Policy & Administration 47 (1): 111-129.

Osborne, Stephen P., Zoe Radnor og Greta Nasi (2013). A new theory for public service management? Toward a (public) service-dominant approach. American Review of Public Administration 43 (2): 135-158.

Pallesen, Thomas (2004). A political perspective on contracting out: The politics of good times. Experiences from Danish local governments. Governance 17 (4): 573-587.

Pestoff, Victor (2019). Co-Production and public service management: Citizenship, governance and public services management. New York: Routledge.

Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert (2017). Public management reform: A comparative analysis – into the age of austerity. Oxford: Oxford University Press.

Posen, Hart E., Thomas Keil, Sangyun Kim og Felix F. Meissner (2018). Renewing research on problemistic search: A review and research agenda. Academy of Management Annals 12 (1): 208-251.

Rogers, Everett M. (2003). Diffusion of innovations. New York: Free Press.

Rostgaard, Tine og Lea Graff (2016). Med hænderne i lommen: Borger og medarbejders samspil og samarbejde i rehabilitering. København: KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Røvik, Kjell Arne (2007). Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Sapat, Alka (2004). Devolution and innovation: The adoption of state environmental policy innovations by administrative agencies. Public Administration Review 64 (2): 141-151.

Scott, W. Richard (2008). Institutions and organizations: Ideas and interests. Los Angeles: Sage Publications.

Sullivan, Helen, Paul Williams, Mick Marchington og Louise Knight (2013). Collaborative futures: Discursive realignments in austere times. Public Money & Management 33 (2): 123-130.

Torfing, Jacob, Lotte Bøgh Andersen, Carsten Greve og Klaus Klaudi Klausen (2020). Public governance paradigms: Competing and co-existing. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Tortzen, Anne (2020). Samskabelse af velfærd – muligheder og faldgruber. København: Hans Reitzels Forlag.

Voorberg, William H., Victor Bekkers og Lars Tummers (2015). A systematic review of co-creation and co-poduction: Embarking on the social innovation journey. Public Management Review 17 (9): 1333-1357.

Walker, Jack L. (1969). The diffusion of innovations among the American states. American Political Science Review 63 (3): 880-899.

Walker, Richard. M. (2014). Internal and external antecedents of process innovation: A review and extension. Public Management Review 16 (1): 21-44.

Downloads

Publiceret

2021-09-06

Citation/Eksport

Bertelsen, T. M., Balle Hansen, M., Bliksvær, T., & Lunde, B. V. (2021). Fra effektiv serviceproduktion til samskabelse: udbredelsen af et nyt styringsparadigme i dansk ældrepleje. Politica, 53(3), 280–299. https://doi.org/10.7146/politica.v53i3.130458