Tabuiseret spiritualitet?

Esoterisk tradition som nøglen til Peter Høegs Den stille pige

  • Gísli Magnússon
Nøgleord: Esotericism, spirituality, Peter Høeg, Jes Bertelsen, feminism

Resumé

Gísli Magnússon: "Tabuiseret spiritualitet? Esoterisk tradition som nøglen til Peter Høegs Den stille pige"

I 2006 udgav Peter Høeg romanen Den stille pige. Litteraturkritikken– både i Danmark ogi den akademiske verden som sådan – tolkede Høegs roman som et værk af en tvivlsom spirituel vækkelsesprædikant. Også hans forhold til Jes Bertelsen blev set i et kritisk lys, som om Høeg blot var talerør for en guru. Men både denne analyse og betegnelsen ’new age’ yderikke de traditioner, der ligger til grund for Den stille pigeretfærdighed.Ved at kaste et nærmere blik for den esoteriske epistemologi og den esoteriske tankestruktur, bliver det muligt at forstå de diskurser, som ligger til grundlag for Høegs roman. Romanen (og lignende romaner) kan således analyseres som værk i egen ret og ikke som repræsentant for en fejlagtig verdensanskuelse. Hermed fremstår esoterismen som det tertium comparationis, der viser, hvilken mere omfattende strømning både Høeg og Bertelsen er en del af.


"The Taboo of Spirituality – Esotericism as the Key to a More Comprehensive Understanding of Peter Høeg’s The Quiet Girl"

In 2006,Peter Høeg presented his new novel, The Quiet Girl. The literary criticism – both in Denmark and internationally – interpreted Peter Høeg’s novel as a work by a religious preacher. Moreover, his relationship to spiritual thinker Jes Bertelsen was sharply criticized, since Høeg was perceived as the mouthpiece of a guru. Neither this analyses nor the designation of Høeg as an exponent of the new age movement do justice to The Quiet Girl. By understanding epistemology and structure of thought of esotericism, it becomes possible to understand the discourses that form the basis of the novel. Thus, the novel is analysed as a work in its own right and not as the result of an erroneous world view. Esotericism, thereby, emerges as the tertium comparationisthat demonstrates to which larger movement both Høeg and Bertelsen belong.

Publiceret
2018-08-28
Citation/Eksport
Magnússon, G. (2018). Tabuiseret spiritualitet?. Passage - Tidsskrift for Litteratur Og Kritik, 33(3), 1-20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/passage/article/view/107746