Fremstilling af motiver

Tiltrædelsesforelæsning 12. august 2022

Forfattere

  • Morten Nissen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nu.v51i1.140386

Resumé

Teksten her er manuskriptet til min tiltrædelsesforelæsning som professor i pædago-gisk psykologi på DPU, august 2022, tilføjet en epilog. Forelæsningen gengiver i det store hele pointer fra den bog jeg udgiver her i 2023, Rearticulating Motives. Først sættes den i kontekst af humanioras aktuelle krise, hvor DPU hævdes at have særlige potentialer fordi vi repræsenterer en form for samfunds- og kulturteori som forholder sig til praksis – hvor standardiserende vidensformer dominerer, men efterlader et udækket behov for syntetiserende, refleksive, dialogiske og skabende kompetencer. Jeg hævder at disse potentialer må indløses ved at fastholde et ideal om objektivitet, snarere end stille os tilfredse med begreber der kun signalerer abstrakte negationer. Dernæst diskuterer jeg objektivitetsspørgsmålet i motivationspsykologien, hvor det paradoksale projekt at gøre det subjektive objektivt oftest realiseres som en ’grænse-objektivitet’, med begreber der danner relæ (fx ’energi’) og skjuler deres discipline-rende og/eller utopiske funktion. Heroverfor foreslås en meta-objektivitet, som ’post-psykologisk’ refleksion af forskellige videns- og fremstillingsformer. Den sidste del af forelæsningen udfolder det perspektiv ved at analysere praktiske fremstillinger af mo-tiver, i æstetiske aktiviteter som omsorg for og med unge rusmiddelbrugere. Æstetik-ken betragtes som en måde at metareflektere aktiviteter og motiver, herunder også at overskride rammerne for ’behandling’ (fx af ’afhængighed’) i retning af bredere om-sorgsfællesskaber med mere diverse meningssammenhænge.

Nøgleord
Motivation, æstetik, objektivitet, postpsykologi, humaniora, reartikulation

Downloads

Publiceret

2023-09-24

Citation/Eksport

Nissen, M. (2023). Fremstilling af motiver: Tiltrædelsesforelæsning 12. august 2022. Nordiske Udkast, 51(1), 77–108. https://doi.org/10.7146/nu.v51i1.140386

Nummer

Sektion

Articles