Brugerundersøgelse vedrørende oversættelse af fagtekst

Forfattere

  • Grete Duvå
  • Anna-Lise Laursen
  • Lisbet Maidal

Resumé

Som første fase i et leksikografisk projekt, der gennemføres på Handelshøjskolen i Århus, er der foretaget en undersøgelse, der fokuserer på brugen af ordbøger. Undersøgelsens formål bar været at kortlægge de problemer, som opstår under oversættelse af fagtekster, at få viden om, hvordan oversætteren løser problemerne, og hvilke hjælpemidler vedkommende benytter sig af. Informanterne
er sprogstuderende, økonomistuderende og professionelle oversættere fordelt på sprogene fransk, spansk og tysk. fuformanterne bar i protokolform beskrevet problemer og løsninger, og på basis af deres oplysninger er der foretaget en analyse af brugerstrategierne og en typologisering af problemerne. Resultatet af analysen kan betragtes som et forslag til en forbedring af den eksisterende tosproglige fagleksikografi.

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Duvå, G., Laursen, A.-L., & Maidal, L. (1992). Brugerundersøgelse vedrørende oversættelse af fagtekst. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19705

Nummer

Sektion

Artikler