Ivar Aasens kumulative metode og leksikografien

Forfattere

  • Stephen Walton

Resumé

Artikkelen gir først ei kort orientering om arbeidet til den nynorske målreisaren Ivar Aasen (1813-1896).  Med utgangspunkt i dei reiskapane som Aasen sjølv skapte for å systematisere innsamla dialektstoff, syner forfattaren korleis Aasen kunne systematisere materialet på ein svært effektiv måte og på eit svært tidleg stadium.  Forfattaren avleier Aasens kumulative metode av den materielle situasjonen hans, som kravde at han frå første stund på innsamlingsferdene var medviten om behovet for å ha eit produkt å syne fram.

Downloads

Publiceret

2005-01-01

Citation/Eksport

Walton, S. (2005). Ivar Aasens kumulative metode og leksikografien. Nordiske Studier I Leksikografi, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19579

Nummer

Sektion

Artikler