Digitalisering av ”Estlandssvensk ordbok”

Forfattere

  • Lars Törnqvist

Resumé

The dictionary of Swedish dialects in Estonia by Nils Tiberg is a manuscript consisting of 88 000 octavo-sized cards. The aim of this project is a database, accessible through the Internet, containing search indexes and digital images of the cards.

”Estlandssvensk ordbok” av Nils Tiberg är ett av de allra bäst genomarbetade svenska dialektordboksmanuskripten. Verket redovisar ordförrådet i de svenska dialekter som talades i Estland fram till andra världskriget, med detaljerade uppgifter om uttal, böjningsformer, morfologisk variation och betydelser hos ord och fraser. Kontakten med estniska språket är också belyst i materialet. Ordboksmanuskriptet består av ett kortregister med cirka 88 000 kort hos Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) i Uppsala. För att göra manuskriptet tillgängligt i form av en ordboksdatabas med åtkomst via Internet har ett digitaliseringsprojekt påbörjats. Projektet omfattar scanning av kortregistret, registrering av sökbara data samt uppbyggnad av databasen.

Downloads

Publiceret

2005-01-01

Citation/Eksport

Törnqvist, L. (2005). Digitalisering av ”Estlandssvensk ordbok”. Nordiske Studier I Leksikografi, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19576

Nummer

Sektion

Artikler