NO2014 korpus: Integrering med redaktionsarbete

Forfattere

  • Daniel Ridings

Resumé

Denna presentation kommer att redovisa tre aspekter av korpusarbetet inom ramen för Norsk Ordbok 2014:

  • Korpusuppbyggnad
  • Applikationer som används för att ge tillgång till korpusen
    • Integration med Metaordboken
  • Utvidgningar med metoder från datalingvistik
Det handlar om ett samarbete mellan Enhet for digital dokumentasjon (DOK) och projektet Norsk Ordbok 2014 (NO2014) vid Universitetet i Oslo. DOK ansvarar för att systematisera och implementera de moderna arbetsmetoder som används inom NO2014 med syftet att korta ned produktionstiden och bevara arbetsinsatserna på ett sådant sätt att de kan återanvändas i andra sammanhang.

Downloads

Publiceret

2005-01-01

Citation/Eksport

Ridings, D. (2005). NO2014 korpus: Integrering med redaktionsarbete. Nordiske Studier I Leksikografi, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19573

Nummer

Sektion

Artikler