Användarkommentarer till en tvåspråkig ordbok

Forfattere

  • Nina Martola

Resumé

Sammandrag: År 1997 kom Stora finsk-svenska ordboken (1997/1998) ut i tryck och ett år senare publicerades den på cd-rom. En hel del användare har spontant kommit in med kommentarer, och under den revidering som genomfördes 2002–2003 samlades kommentarer mer aktivt in. I nedanstående artikel redovisas vilka typer av kommentarer som kommit in från användarna.

De som sänt in kommentarer är först och främst översättare. Kommentarer från den tilltänkta primära målgruppen, finskspråkiga med icke-modersmålskompetens i finska, lyser nästan helt med sin frånvaro.

Det element i ordboken som kommenterats allra mest är ekvivalenterna, vilket inte är så förvånande med tanke på att de som kommenterat är översättare. Uppslagsorden är den näst mest kommenterade kategorin och exemplen kommer på tredje plats.

Kommentarerna har överlag varit adekvata och majoriteten av dem har lett till konkreta åtgärder i ordboksmanuskriptet.

Downloads

Publiceret

2005-01-01

Citation/Eksport

Martola, N. (2005). Användarkommentarer till en tvåspråkig ordbok. Nordiske Studier I Leksikografi, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19569

Nummer

Sektion

Artikler