Historisk ordbok med speciell nutidsanknytning

Forfattere

  • Carl-Erik Lundbladh

Resumé

Rester i modernt språk av äldre ord eller äldre betydelser kan betraktas som semantiska spår. En ordbok med semantiska spår som urvalskriterium skulle utgöra en historisk ordbok med speciell anknytning till nutidsspråket och samtidigt begränsa sitt omfång till ord som kan tänkas väcka intresse hos en reflekterande språkiakttagare. I detta bidrag beskrivs i synnerhet betydelsemässiga arkaismer, s.k. förstenade betydelser. Det redovisas också hur dessa kan upptäckas via beskrivningsfraser i några svenska ordböcker.

Downloads

Publiceret

2005-01-01

Citation/Eksport

Lundbladh, C.-E. (2005). Historisk ordbok med speciell nutidsanknytning. Nordiske Studier I Leksikografi, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19566

Nummer

Sektion

Artikler