Noreg og Nederland – eit tett samband i to hundre år

Forfattere

  • Martin Skjekkeland

Resumé

Det norske språket har tatt imot svært mange ord og ordlagingselement frå nedertysk.
Låna kom inn som eit resultat av den kontakten som var mellom dei tyske hansakjøpmennene
og nordmenn i byar sør og vest i Noreg. Midt på 1500-talet tek hollendarane,
frisarane, engelskmennene og skottane over som handelspartnarar på sørvestkysten av
Noreg. Også i denne perioden, fram til slutten av 1700-talet, kom det inn mange ord og
uttrykk i det norske språket, og då særleg frå hollandsk. I artikkelen ser eg nærmare på
den kulturelle og språklege påverknaden frå hollandsk på talemålet i Agder-fylka og i
Noreg generelt.

Downloads

Publiceret

2007-01-01

Citation/Eksport

Skjekkeland, M. (2007). Noreg og Nederland – eit tett samband i to hundre år. Nordiske Studier I Leksikografi, (9). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19174

Nummer

Sektion

Artikler