Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 3 (2017)

Tværfaglig undervisning i folkeskolens naturfag

  • Martin K. Sillasen
  • Ulla H. Linderoth
Fremsendt
august 30, 2017
Publiceret
2017-09-04

Resumé

Formålet med denne artikel er at give en introduktion til tværfaglighed og didaktiske ele-menter i en tværfaglighedsdidaktik i folkeskolens naturfag. Artiklen starter med at definere centrale begreber omkring tværfaglighed og begrundelser for tværfaglig undervisning. Herefter redegøres for studier af elevers læringsudbytte i tværfaglig undervisning og læreres holdning til samt udfordringer ved at undervise tværfagligt. Artiklen afsluttes med en redegørelse af hvilke konsekvenser det øgede fokus på tværfaglighed har for undervisningspraksis, og hvilke opmærksomhedspunkter undervisnin-gen kan antage for at imødekomme udfordringer omkring tværfaglig undervisning.