Klimaforskelle – gør evalueringsmetoden en forskel?

  • Ellen Berg Jensen

Resumé

Artiklen beskriver en undersøgelse af 15‑åriges viden om klimaforskelle i faget geografi. Undersøgelsen viser at selv om man tester eleverne på en mere omhyggelig måde der minder om en mundtlig eksamen, ved hovedparten af eleverne kun lidt om klimaforskelle. Det er specielt pigerne som klarer sig dårligt – faktisk signifikant dårligere end drengene. Undersøgelsen viser endvidere at det som eleverne generelt har svært ved, er at se sammenhænge, at orientere sig på en globus og omsætte denne viden til et plant kort og omvendt. Herudover er deres viden meget situeret og bundet til situationer uden for skolesammenhæng.

Publiceret
2017-01-25
Citation/Eksport
Jensen, E. (2017). Klimaforskelle – gør evalueringsmetoden en forskel?. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36581
Sektion
Artikler