Adaptivitet og fleksibilitet: Regnestrategier i de yngste klasser

Forfattere

  • Pernille Sunde

Resumé

Regnestrategier har betydning for elevens udvikling i matematik gennem hele skoleforløbet. Regnestrategier er en indikator for tal- og regneforståelse, og der er en veldokumenteret sammenhæng mellem udpræget brug af tællestrategier og risiko for senere matematikvanskeligheder. I denne artikel afdækker jeg begrebet regnestrategier og kommer med eksempler fra min egen forskning om elevers brug af regnestrategier til etcifret addition fra første til fjerde klasse. Perspektiverne til undervisningen er at den bør fokusere på tal- og regneforståelse og sigte mod at udvikle adaptiv ekspertise, dvs. at eleven behersker et bredt udsnit af strategier og kan anvende disse adaptivt og fleksibelt.

Downloads

Publiceret

2022-06-07

Citation/Eksport

Sunde, P. (2022). Adaptivitet og fleksibilitet: Regnestrategier i de yngste klasser. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 22(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/132755

Nummer

Sektion

Artikler