Finsk-tysk ordbok på cd-rom (version 4.06)

  • Jarkko Nurminen

Resumé

Anmeldt værk:

Finsk-tysk ordbok på cd-rom (version 4.06). [Helsinki/Porvoo/Juva:
WSOY, 1999.]

Publiceret
2000-01-01
Citation/Eksport
Nurminen, J. (2000). Finsk-tysk ordbok på cd-rom (version 4.06). LexicoNordica, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18834