Leksikografikonference i Helsinki

  • Henning Bergenholtz
  • Irma Hyvärinen
  • Jarmo Korhonen

Resumé

I tiden 30.3–1.4.2000 blev der afholdt et internationalt leksikografisk
symposium i Helsinki. Der deltog i alt 75 leksikografer fra Finland,
Danmark, Tyskland og Ungarn. Konferencen var arrangeret af Jarmo
Korhonen og Irma Hyvärinen fra Institut for Germanistik på Universitetet
i Helsinki og af den finske DAAD-forening. Konferencen, der varede
tre dage, havde et omfangsrigt program med i alt 21 foredrag.
Konferencen kan ses som en fortsættelse af to lignende konferencer
i Jyväskylä i begyndelsen af 90erne og samtidig i relation til to løbende
leksikografiske projekter. Det drejer sig dels om en tysk-finsk idiomordbog,
som indgår i et tysk-finsk fraseologisk samarbejde, dels om en
stor tysk-finsk ordbog, som har været under udarbejdelse i godt to år
under ledelse af H. Bergenholtz, I. Hyvärinen og J. Korhonen. Metaleksikografiske
undersøgelser i relation til disse projekter støttes af Det
Finske Akademi og af DAAD (de tyske kooperationspartnere er Irmhild
Barz, Hans Wellmann og Barbara Wotjak). Det samlede mål for projekterne
er således på samme tid metaleksikografisk med tyngdepunkt i
bilingvale problemstillinger og i praktisk bilingvalt ordbogsarbejde.
Konferencen havde et lidt bredere indhold, da foredragene ikke blot
behandlede bilinglingvale, men også mono- og polylingvale problemstillinger.
Man begyndte med mere generelle metaleksikografiske temaer,
herefter fulgte bidrag til monolingval tysk og til monolingval leksikografi
i almindelighed. Til slut samledes bidrag om tysk-nordisk og
her særligt tysk-finsk leksikografi. Det noget tætte program blev blødt
lidt op af receptioner i Goetheinstituttet og som afslutning på konferencen
hos forlaget Werner Söderström, hvor medarbejderne berettede om
forlagets ordbogsarbejde og gav rundvisning til de enkelte ordbogsværksteder.

Publiceret
2004-01-01
Citation/Eksport
Bergenholtz, H., Hyvärinen, I., & Korhonen, J. (2004). Leksikografikonference i Helsinki. LexicoNordica, (7). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18825
Sektion
Rapporter og meddelelser