Norsk Ordbok band 5 (med sideblikk til tidlegare band)

  • Johan Myking

Resumé

Anmeldt værk:

Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske
skriftmålet. Band V harm – jåttut. Oslo: Det Norske Samlaget 2005.
Lars S. Vikør (hovudredaktør) og Kristin Bakken (prosjektdirektør).
1604 spaltar + XIII sider. ISBN 82-521-6579-6.

Publiceret
2006-01-01
Citation/Eksport
Myking, J. (2006). Norsk Ordbok band 5 (med sideblikk til tidlegare band). LexicoNordica, (13). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18589