SAOB ett steg närmare målet

  • Sven-Göran Malmgren

Resumé

Anmeldt værk:

Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Band 34:
TALL–TOJS. Lund: Gleerups 2005.

Publiceret
2006-01-01
Citation/Eksport
Malmgren, S.-G. (2006). SAOB ett steg närmare målet. LexicoNordica, (13). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18587