En efterlängtad och angelägen ordbok

  • Lars-Gunnar Larsson
  • Anki Mattisson

Resumé

Rootsi-eesti sõnaraamat : 100 000 märksõna, Svensk-estnisk ordbok :
100 000 uppslagsord. Utarbetad av: Mari Aidla, Liina Kümnik & al.
1405 s. Tallinn: Valgus. 2004. ISBN 9985-68-154-1

Publiceret
2006-01-01
Citation/Eksport
Larsson, L.-G., & Mattisson, A. (2006). En efterlängtad och angelägen ordbok. LexicoNordica, (13). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18585