ODS-Supplement er fullført

  • Tor Erik Jenstad

Resumé

Ordbog over det danske Sprog. Supplement. Femte bind: maabe– Øvrigheds-.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Gyldendal 1992. II sider
pluss 1804 spalter.

Publiceret
2006-01-01
Citation/Eksport
Jenstad, T. (2006). ODS-Supplement er fullført. LexicoNordica, (13). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18584