En dokumentation av det karelska språket

  • Satu Tanner

Resumé

Anmeldt værk:

Karjalan kielen sanakirja 1–6, 1968–2005, sammanlagt VII–CVI och 3768
sidor. Utgivare för banden 1–6 är Finsk-Ugriska Sällskapet, nummer XVI i
serien Lexica Societatis Fenno-Ugricae, och från och med band 3 även
Forskningscentralen för de inhemska språken, nummer 25 i serien Kotimaisten
kielten julkaisuja.

Publiceret
2006-01-01
Citation/Eksport
Tanner, S. (2006). En dokumentation av det karelska språket. LexicoNordica, (13). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18580
Sektion
Ikke-tematiske bidrag