Den Danske Ordbog: en ordbog for eksperter, godtfolk og almindeligt interesserede. Svar til Henning Bergenholtz/Vibeke Vrang

  • Henrik Lorentzen
  • Lars Trap-Jensen

Resumé

Det er næsten overvældende så stor opmærksomhed der er blevet DEN
DANSKE ORDBOG til del, og ikke mindst LexicoNordica har velvilligt stillet
spalteplads til rådighed. Formen med kritiske bemærkninger fra anmelderne
og ordbogsredaktionens svar på kritikken finder vi principielt nyttig
og fair, og vi håber at den vil bidrage til en større samlet forståelse hos den
interesserede læser.
Den aktuelle anmeldelse af Bergenholtz/Vrang adskiller sig fra de øvrige
ved at der ikke inddrages aspekter eller oplysninger som anmelderne ikke
har været inde på før. Præmisserne er dermed uforandrede, men alligevel
fælder anmelderne denne gang en betydelig mere negativ dom: Hvor de
tidligere anmeldelser var moderat positive i deres vurdering, fyger det
denne gang med bemærkninger som ”lige til en ommer”, ”katastrofe” og
”yderst upræcis”, og hvor der tidligere burde være 100.000 lemmaer, bør
der nu være 200.000. Både vi og læserne må spørge os selv hvorfor den
ændrede vurdering ikke begrundes.
Eftersom anmeldelsen altså ikke behandler nye aspekter, kan det ikke
undgås at vi kommer til at bryde princippet om ikke at gentage svar på
tidligere kritik. I stedet vil vi gøre en dyd af nødvendigheden og ud over at
kommentere Bergenholtz/Vrangs aktuelle kritik også gøre en slags samlet
status over de kritikpunkter der har været fremført.

Publiceret
2006-01-01
Citation/Eksport
Lorentzen, H., & Trap-Jensen, L. (2006). Den Danske Ordbog: en ordbog for eksperter, godtfolk og almindeligt interesserede. Svar til Henning Bergenholtz/Vibeke Vrang. LexicoNordica, (13). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18579