Två band av Norsk Ordbok 2014

  • Anki Mattisson

Resumé

Anmeldt værk: Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske
skriftmålet. Band 9 ramost-skodda. Oslo: Det Norske Samlaget 2011.
Lars S. Vikør (hovudredaktør) og Åse Wetås (prosjektdirektør).

Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske
skriftmålet. Band 10 skodde-stævelig. Oslo: Det Norske Samlaget
2012. Oddrun Grønvik, Lars S. Vikør, Dagfinn Worren
(hovudredaktørar), Åse Wetås (prosjektdirektør).

Publiceret
2012-01-01
Citation/Eksport
Mattisson, A. (2012). Två band av Norsk Ordbok 2014. LexicoNordica, (19). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18428