Lexins svenska lexikon

  • Lisa Loenheim

Resumé

Anmeldt værk:

Lexins svenska lexikon, 4 uppl. Utarbetad vid Lexikaliska institutet,
Göteborgs universitet, under ledning av Sven-Göran Malmgren.
Projektledare för webbversionen: Viggo Kann, Kungliga Tekniska
Högskolan. Ansvarig på Språkrådet: Christian Mattsson. Stockholm:
Språkrådet 2011. Internetlänk: <http://lexin.nada.kth.se>.

Publiceret
2012-01-01
Citation/Eksport
Loenheim, L. (2012). Lexins svenska lexikon. LexicoNordica, (19). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18427