Appsolutt fingerferdig! En anmeldelse av ordbokappene RO og SAOL

  • Jan Hoel

Resumé

Anmeldte værker:

RO – Retskrivningsordbogen
Oppdateringsdato: 27. januar 2012. Systemkrav: iOS 4.0 eller senere.
Kompatibel med iPhone, iPod touch og iPad. Størrelse: 8,5
MB. Gratis. Utviklet av Erlandsen Media Publishing AB. © Dansk
Sprognævn

SAOL – Svenska Akademiens ordlista
Oppdateringsdato: 22. mai 2012. Systemkrav: iOS 4.2 eller senere.
Kompatibel med iPhone, iPod touch og iPad. Størrelse: 9,7 MB.
Gratis. Utviklet av Isolve AB. © 2011 Svenska Akademien

Publiceret
2012-01-01
Citation/Eksport
Hoel, J. (2012). Appsolutt fingerferdig! En anmeldelse av ordbokappene RO og SAOL. LexicoNordica, (19). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/18425