Om å bygge en leksikalsk ressurs for diakron skriftspråksvariasjon

Forfattere

  • Magnus Breder Birkenes
  • Lars G. Johnsen
  • Andre Kåsen

Resumé

.

Downloads

Publiceret

2022-11-29

Citation/Eksport

Breder Birkenes, M., G. Johnsen, L., & Kåsen, A. (2022). Om å bygge en leksikalsk ressurs for diakron skriftspråksvariasjon. LexicoNordica, (29). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/134773

Nummer

Sektion

Tematiske bidrag