«Kålhue skal takast ut av rettskrivinga.» Norm og usus i de norske standardordbøkene

Forfattere

  • Sturla Berg-Olsen

Publiceret

2021-12-21

Citation/Eksport

Berg-Olsen, S. (2021). «Kålhue skal takast ut av rettskrivinga.» Norm og usus i de norske standardordbøkene. LexicoNordica, (28). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/129586

Nummer

Sektion

Tematiske bidrag