Nordiske ordbøker og normer

Forfattere

  • Sturla Berg-Olsen
  • Anna Helga Hannesdóttir

Publiceret

2021-12-21

Citation/Eksport

Berg-Olsen, S. ., & Hannesdóttir, A. H. . (2021). Nordiske ordbøker og normer. LexicoNordica, (28). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/129585

Nummer

Sektion

Forord