Beskriva utan att diskriminera. Representation av könsidentitet och sexuell läggning i <em>Svensk ordbok</em>

Forfattere

  • Stellan Petersson
  • Emma Sköldberg

Publiceret

2020-12-07

Citation/Eksport

Petersson, S., & Sköldberg, E. (2020). Beskriva utan att diskriminera. Representation av könsidentitet och sexuell läggning i &lt;em&gt;Svensk ordbok&lt;/em&gt;. LexicoNordica, (27). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/123218

Nummer

Sektion

Tematiske bidrag