Korpus och enspråkig ordbok som bas för ny estnisk-finsk ordbok

  • Sofia Björklöf
  • Saarni Laitinen
Publiceret
2019-11-27
Citation/Eksport
Björklöf, S., & Laitinen, S. (2019). Korpus och enspråkig ordbok som bas för ny estnisk-finsk ordbok. LexicoNordica, (26). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/117506