Museale betraktningar av eit moderne ordbokverk – tilsvar til John Ole Askedal si melding av <em>Norsk Ordbok</em>

  • Åse Wetås
  • Leiv Inge Aa

Resumé

I meldinga si av band 12 av Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet (heretter: NO) i LexicoNordica 23 (2016) leverer professor John Ole Askedal nokre generelle synspunkt på det fullførte 12-bandsverket og kva nytteverdi dette har. I tillegg gjer han ein meir utfyllande analyse av ordartikkelen VII å. Både det overordna synspunktet i meldinga og somme av dei meir spesifikke merknadene Askedal kjem med, fortener ein nærare kommentar.

Publiceret
2019-01-07
Citation/Eksport
Wetås, Åse, & Aa, L. (2019). Museale betraktningar av eit moderne ordbokverk – tilsvar til John Ole Askedal si melding av <em>Norsk Ordbok</em&gt;. LexicoNordica, (24). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/111866