<em>Svenska Akademiens ordbok</em> på nätet

  • Erik M. Petzell

Resumé

Nätutgåva av Svenska Akademiens ordbok (<saob.se>). Testad och recenserad i mars 2017.

Publiceret
2019-01-07
Citation/Eksport
Petzell, E. (2019). <em>Svenska Akademiens ordbok</em&gt; på nätet. LexicoNordica, (24). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/111864