<em>Finlandssvensk ordbok</em>– nu också på nätet

  • Hans Landqvist

Resumé

Charlotta af Hällström-Reijonen & Mikael Reuter: Finlandssvensk ordbok. Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 45. <http://kaino.kotus.fi/fsob>.

Publiceret
2019-01-07
Citation/Eksport
Landqvist, H. (2019). <em>Finlandssvensk ordbok</em&gt;– nu också på nätet. LexicoNordica, (24). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/111862