<em>Svenskt ortnamnslexikon</em>

  • Bent Jørgensen

Resumé

Mats Wahlberg: Svenskt ortnamnslexikon. Andra upplagan. Institutet för språk och folkminnen 2016. 434 sider. Pris 350 SEK.

Publiceret
2019-01-07
Citation/Eksport
Jørgensen, B. (2019). <em>Svenskt ortnamnslexikon</em&gt;. LexicoNordica, (24). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/111861