<em>Ordbok över Finlands svenska folkmål</em> som nätresurs

Forfattere

  • Annika Karlholm

Resumé

Anmeldt værk:

Ordbok över Finlands svenska folkmål. 2013. Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 33. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken. Nätpublikation HTML: URN:NBN:fi:kotus- 201330 – ISSN 2323-3370. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Uppdatering 6.11.2014.

 

Downloads

Publiceret

2018-02-27

Citation/Eksport

Karlholm, A. (2018). <em>Ordbok över Finlands svenska folkmål</em> som nätresurs. LexicoNordica, (22). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/104045