Litterær faglighet i en samtale om Roy Jacobsens novelle ”Brønnen”

Formativ vurdering av en litterær samtale gjennomført av elever på tiende trinn

  • Åsmund Hennig Universitetet i Stavanger

Resumé

Artikkelens formål er å undersøke hva slags litterær faglighet som kommer til uttrykk i en elevstyrt litterær samtale om en krevende novelle, samt å undersøke hvilke vekstpunkter samtalen inneholder. Artikkelen vil også drøfte hvordan observert faglighet og vekstpunkter kan kommuniseres i formativ vurdering. Bakgrunn for artikkelen er blant annet et ønske om bedre å forstå substansen i den litterære fagligheten til en spesifikk elev som ofte viste stor faglighet i litterære samtaler, samt å utvikle mer presis formativ vurdering for videre vekst. Det empiriske grunnlaget for artikkelen er en analyse av lydopptak av gruppens samtale om teksten og av en samtale der gruppen vurderer sin egen litterære samtale. Det teoretiske grunnlaget består av transaksjonsteori, teori om litterære samtaler og utforskende dialog og teori som drøfter begrepene litterær kompetanse og litterær faglighet. Analysens sentrale funn, basert på presenterte og drøftede analysekategorier, er at gruppen viser stor utholdenhet og et intellektuelt ønske om å forstå bedre, og at samtalen inneholder vesentlige innslag av utforskende dialog, drevet fram av særlig den ene elevenes litterære faglighet. Vekstpunkter beskrives av begreper som oppfølging og dveling, samtidig som det i en formativ vurdering blir viktig å gjøre elevene bevisste på egen litterær faglighets omfang og betydning.

Publiceret
2020-10-28
Citation/Eksport
Hennig, Åsmund. (2020). Litterær faglighet i en samtale om Roy Jacobsens novelle ”Brønnen”. Learning Tech, 5(7), 130-153. https://doi.org/10.7146/lt.v5i7.114856