Læringsplatformsdidaktik

Læringsplatforme som rammefaktor, didaktisk værktøj og læringssted

  • Jens Jørgen Hansen Syddansk Universitet

Resumé

Læringsplatforme er et nyt medie for handling og kommunikation i skolen, der udgør et særligt vilkår for undervisning og derfor både kan udvikle og udfordre læreres didaktiske arbejde. Begrebet læringsplatformsdidaktik betegner den del af didaktikken der vedrører læreres viden om og praksis gennem læringsplatforme. Læringsplatformsdidaktik knytter sig kendte didaktiske kategorier som rammefaktor og nye kategorier som didaktiske værktøjer og undervisningens situation og sted. Artiklen bidrager til udvikling af didaktisk teori og præsenterer en række begreber, refleksionsfelter og problemstillinger, der har som mål at synliggøre læringsplatforme rolle i didaktikken.

Forfatterbiografi

Jens Jørgen Hansen, Syddansk Universitet
Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, Letkor, Ph.d.
Publiceret
2019-08-19
Citation/Eksport
Hansen, J. (2019). Læringsplatformsdidaktik. Learning Tech, 4(6), 32-55. https://doi.org/10.7146/lt.v4i6.110925