Undersøgende STEM undervisning med læringsplatforme - almendidaktisk infrastruktur til fagdidaktisk arbejde

  • Andreas Lindenskov Tamborg
  • Jonas Dreyøe
  • Stig Toke Gissel
  • Morten Misfeldt

Resumé

Denne artikel undersøger, hvilke muligheder og begrænsninger der er for at planlægge undersøgende STEM undervisning i digitale platforme, og hvad der har betydning for dette. Det empiriske grundlag er to forløb, der er udviklet i samme læringsplatform, hvor det ene af disse forløb har været målrettet en undersøgende tilgang. Det teoretiske udgangspunkt for artiklen er instrumentel genese, som stammer fra kognitiv ergonomi, samt grundprincipper fra undersøgende undervisning. Artiklen viser, at dele af platformens design vanskeliggør muligheden for at tilrettelægge undervisningen med en undersøgende tilgang. Vi påviser samtidigt, at lærerne har mulighed for at kunne tilpasse platformene til deres ønsker og behov, men at det kræver, at lærerne gennem tydelige og artikulerede didaktiske principper og pædagogiske intentioner har opbygget resiliens for deres undervisningspraksis, herunder deres didaktiske valg.

Publiceret
2019-08-19
Citation/Eksport
Tamborg, A., Dreyøe, J., Gissel, S., & Misfeldt, M. (2019). Undersøgende STEM undervisning med læringsplatforme - almendidaktisk infrastruktur til fagdidaktisk arbejde. Learning Tech, 4(6), 228-249. https://doi.org/10.7146/lt.v4i6.110774