Fra app’ernes planet til klasserummet: Apps i fagundervisningen

  • Marie Falkesgaard Slot
  • Jeppe Bundsgaard
  • Stig Toke Gissel
  • Thomas Illum Hansen
  • Rasmus Fink Lorentzen

Resumé

Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeger vi en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke handle- og betydningsmuligheder, der er indbygget i hhv. funktionelle, didaktiske og semantiske apps. Med afsæt i disse begreber giver vi praksisnære bud på, hvordan apps på forskellig vis kan indbygges i fagundervisningen.

Publiceret
2013-12-01
Citation/Eksport
Slot, M., Bundsgaard, J., Gissel, S., Hansen, T., & Lorentzen, R. (2013). Fra app’ernes planet til klasserummet: Apps i fagundervisningen. Læremiddeldidaktik, 6(1), 21-34. Hentet fra https://tidsskrift.dk/laremiddidaktik/article/view/107300