Digitale læremidler, antropologi og et kvalitativt udgangspunkt i brugerne

  • Margit Anne Petersen
  • Rikke Ulk

Resumé

Antropologer har været i felten for at tilbringe tid med, observere, deltage og interviewe elever, lærere, skolebibliotekarer og CFU-konsulenter. Målet var at skabe ny indsigt, et kvalitativt grundlag for at udvikle og teste samt at involvere projektdeltagerne.

Publiceret
2010-10-15
Citation/Eksport
Petersen, M., & Ulk, R. (2010). Digitale læremidler, antropologi og et kvalitativt udgangspunkt i brugerne. Læremiddeldidaktik, 3(2), 4-9. Hentet fra https://tidsskrift.dk/laremiddidaktik/article/view/107285