Forklarende journalistik – aflyst eller oplyst

Authors

  • Flemming Svith Danmarks Medie og Journalisthøjskole, Århus

DOI:

https://doi.org/10.7146/journalistica.v4i1.2179

Abstract

Forklarende journalistik er underbelyst. Samtidig fremstår det væ-
sentligste bidrag fra James Carey problematisk, fordi han blander
sin egen forklarende praksis med journalistikkens. Tilgangen til jour-
nalisters forklarende praksis kompliceres af, at forklaringerne både
kan være eksplicitte og implicitte. For at forankre den forklarende
praksis i den journalistiske tekst foreslår jeg en definition og ti sprog-
lige forklaringsformer som analyseredskab. Når journalisters for-
klarende praksis ses i feltperspektiv, fremstår den som beskyttelse
af journalist og medie mod ekstern kritik eller som profilering af jour-
nalist og medie i konkurrence med andre aktører. Hovedpåstanden
er, at den forklarende praksis skaber tre forklarende genrer på tværs
af medier og emner. Konklusionen er, at belysningen af forklarende
journalistik vil have konsekvenser for opfattelsen af journalisters
identitet, rolle og autonomi. Konsekvenser, som endnu mangler, at
blive undersøgt empirisk.

Downloads

Published

2010-02-08

How to Cite

Svith, F. (2010). Forklarende journalistik – aflyst eller oplyst. Journalistica, 4(1). https://doi.org/10.7146/journalistica.v4i1.2179