Mediernes repræsentationer af ungdommen gennem 50 år

Authors

  • Charlotte Wien Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Danmark
  • Klaus Levinsen Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Danmark

DOI:

https://doi.org/10.7146/journalistica.v4i1.2143

Abstract

Moderne massemedier spiller en stor rolle for, hvordan vi opfatter
og forstår ungdommen, og tidligere internationale undersøgelser
har vist, at medierne overvejende formidler et negativt billede af de
unge. På baggrund af kvantitative indholdsanalyser belyser artiklen
hvordan de unge er blevet fremstillet i et udvalg af danske aviser
over de seneste 50 år. Vores undersøgelse viser, at kriminalitet, kul-
tur og sport er de emner, der hyppigst er i spil, men undersøgelsen
kan ikke bekræfte, at der er en dominerende negativ bias i medier-
nes beskrivelser af de unge. Dette kunne hverken bekræftes i forhold
til undersøgelsen af nutidens mediedækning (2003) eller i undersø-
gelsen af langtidsperspektivet (1953-2003). Tvært i mod afslører vo-
res data en udvikling i retning af flere neutrale journalistiske beskri-
velser af unge, og en tendens til, at de unge i dag citeres direkte i
avisartiklerne.

Downloads

Published

2010-04-21

How to Cite

Wien, C., & Levinsen, K. (2010). Mediernes repræsentationer af ungdommen gennem 50 år. Journalistica, 4(1). https://doi.org/10.7146/journalistica.v4i1.2143