Mellem tilbagetrukket og fremtrædende

Tredjepersonsfortællerens funktioner i nyere skandinavisk fortællende journalistik

Authors

  • Rasmus Rønlev Syddansk Universitet
  • Susanna Sommer Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/journalistica.v17i1.137136

Keywords:

Third-person narrator, narrator functions (Phelan), narrative journalism, rhetorical narratology

Abstract

The third-person narrator is the default choice in narrative journalism, but remarkably understudied in journalism research. This leaves not only the third-person narrator, but also journalists' role in staging the third-person narrator as a blind spot in narrative journalism. In this article, we therefore introduce a rhetorical-narratological perspective on the third-person narrator and its functions in narrative journalism. By analyzing three examples of recent Scandinavian narrative journalism, we show how the third-person narrator may appear more or less overtly in journalistic narratives depending on to what extent the narrator fulfills the narrator functions of reporting, interpreting, and evaluating directly or indirectly. Based on our analyses, we conclude that no matter how covert the third-person narrator is in narrative journalism, journalists cannot evade neither their role as the creative force behind the narrator nor their responsibility for the relationships they create with their audiences and the moral values their narratives communicate.

References

Abrahamson, D. (2018). There Be Dragons: The Dangerous Pedagogy of the First Person. Journalism & Mass Communication Educator, 73(3), 358–362. https://doi.org/10.1177/1077695817719138

Anker, N. (2020, 6. november). En kjærlighetshistorie. D2, 10-24.

Bech-Karlsen, J. (2007). Åpen eller skjult: Råd og uråd i fortellende journalistik. Universitetsforlaget.

Berglihn, H. (2021, 27. september). Fortellerpriser til DN. Dagens Næringsliv, 17.

Booth, W. C. (1983). The Rhetoric of Fiction (2. udgave). University of Chicago Press.

Chatman, S. B. (1978). Story and discourse: Narrative structure in fiction and film. Cornell University Press.

Christensen, N. (2023). Midt i fortællingen. En grundbog i audiovisuel dramaturgi. Forlaget Ajour.

Dalviken, L. (2005). Fortællende journalistik i Norden. Forlaget Ajour.

Dilling, L. & Høj, M. L. (2021, 12. og 19. december). Danmarks yngste Dragqueen [TV-dokumentar]. Danmarks Radio.

Genette, G. (1980). Narrative Discourse: An Essay in Method. Cornell University Press.

Harbers, F., & Broersma, M. (2014). Between engagement and ironic ambiguity: Mediating subjectivity in narrative journalism. Jour-nalism, 15(5), 639–654. https://doi.org/10.1177/1464884914523236

Hart, J. (2011). Storycraft: The Complete Guide to Writing Narrative Nonfiction. The University of Chicago Press.

Hvid, M. (2007). Fascinerende fortælling. 3. udgave. Update.

Jørgensen, J. C. (2007). Journalistik med stil. Fra klassiske nyheder til fortælling. Forlaget Ajour.

Jørgensen, K. G. (1994). Litterær analyse—Prosa og lyrik. Gyldendal.

Klo, A., & Horn, K.-S. (2019, 27. april). Joar ble dagens helt: Hoppet i havet og slapp hvalen fri. NRK.no. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/joar-ble-dagens-helt_-hoppet-i-havet-og-slapp-hvalen-fri-1.14530096

Kock, C. (2008). Fortællingens konnotative aspekter: En multidimen-sional synsvinkelsystematik. I C. Kock, Retorisk poetik (s. 145-164). Retorikforlaget.

Kock, C. (2009). Retorikken i nyere tid. I C. Jørgensen & L. S. Villadsen (Red.), Retorik. Teori og praksis (s. 63–83). Samfundslitteratur.

Larsen, G. (2012). Fortæller. I L. H. Kjældgaard, L. Møller, D. Ring-gaard, L. M. Rösing, P. Simonsen, & M. R. Thomsen (Red.), Littera-tur. Introduktion til teori og analyse (pp. 57–69). Aarhus Universi-tetsforlag.

Melberg, A. (2012). Mimesis. I L. H. Kjældgaard, L. Møller, D. Ring-gaard, L. M. Rösing, P. Simonsen, & M. R. Thomsen (Red.), Littera-tur. Introduktion til teori og analyse (pp. 191–198). Aarhus Univer-sitetsforlag.

Moestrup, S., Gaarskjær, J. & Luk, G. (2022). Hvad laver JEG her? En lærebog om at bruge sig selv i journalistikken. Samfundslitteratur.

Nichols, M. (2021). First-Person Journalism: A Guide to Writing Per-sonal Nonfiction with Real Impact. Routledge.

Nordentoft, A. M. (1972). Hovedtræk af dansk grammatik. Syntaks. Gyldendal.

Nordvåg, H. B. (2019, 3. maj). Folket har talt – hvalen skal hete Hval-dimir. NRK.no. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/folket-har-talt-_-hvalen-skal-hete-hvaldimir-1.14536969

Nordvåg, H. B., & Bye, K. S. (2019, 10. juli). Turistene strømmer til for å få et glimt av Hvaldimir. NRK.no. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/turistene-strommer-til-for-a-fa-et-glimt-av-hvaldimir-1.14619082

Olsson, A. (2019, 27. september). Estonia – natten jag inte dog [Radio-dokumentar/Podcast]. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/avsnitt/1362034

Phelan, J. (2005). Living to Tell about It: A Rhetoric and Ethics of Char-acter Narration. Cornell University Press.

Phelan, J. (2011). RHETORIC, ETHICS, AND NARRATIVE COMMUNI-CATION: Or, from Story and Discourse to Authors, Resources, and Audiences. Soundings: An Interdisciplinary Journal, 94(1–2), 55–75. https://doi.org/10.5325/soundings.94.1.0055

Phelan. (2018). Authors, Resources, Audiences: Toward a Rhetorical Poetics of Narrative. Style, 52(1–2), 1. https://doi.org/10.5325/style.52.1-2.0001

Phillips, L. A. (2019). From Major to Minor: Literary Journalism and the First Person. I W. Dow & R. Maguire (Red.), The Routledge Com-panion to American Literary Journalism (pp. 385–396). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315526010-27

Poulsen, I. (2006). Det imaginære rum. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 22(40), 38–43.

PRIX EUROPA Best European Radio Documentary of the Year 2020. (n.d.) Lokaliseret på https://www.prixeuropa.eu/s/Radio_Doc.pdf

Ryan, M.-L. (2001). The Narratorial Functions: Breaking down a The-oretical Primitive. Narrative, 9(2), 8.

Siddons, E. (2021, 24. marts). The beluga whale who became famous: Aleksander Nordahl’s best photograph. The Guardian. https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/mar/24/beluga-whale-famous-hvaldimir-aleksander-nordahls-best-photograph

Stanzel, F. (2004): Nykonstitueringen af de typiske fortællesituatio-ner. I S. Iversen, & H. S. Nielsen (Red.), Narratologi (pp. 51–74). Aarhus Universitetsforlag.

Steensen, S. (2017). Subjectivity as a Journalistic Ideal. I B. K. Fonn, H. Hornmoen, N. Hyde-Clarke, & Y. B. Hågvar (Red.), Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism (pp. 25–47). Cappelen Damm Akademisk.

Sønnichsen, O., & Kramer, M. (2002). Virkelighedens fortællere. Ny amerikansk journalistik. Forlaget Ajour.

Tulloch, J. (2014). Ethics, trust and the first person in the narration of long-form journalism. Journalism, 15(5), 629–638. https://doi.org/10.1177/1464884914523233

Vindere af TVPRISEN 2023. (n.d.). Lokaliseret på https://tvprisen.dk/media/4hrpq2hp/vinderliste-tvprisen-2023-hjemmside.pdf

Vaaben, L. (2019). Fortællingernes tid. Styrken i fortællende journali-stik. Informations forlag.

van Krieken, K., & Sanders, J. (2021). What is narrative journalism? A systematic review and an empirical agenda. Journalism, 22(6), 1393–1412. https://doi.org/10.1177/1464884919862056

Wahl-Jorgensen, K. (2013). The strategic ritual of emotionality: A case study of Pulitzer Prize-winning articles. Journalism: Theory, Prac-tice & Criticism, 14(1), 129–145. https://doi.org/10.1177/1464884912448918

Wolfe, T., & Johnson, E. W. (1973). The New Journalism. London: Pica-dor.

Aare, C. (2021). Reportaget som berättelse: En narratologisk undersök-ning av reportagegenren. Institutionen för kultur och estetik, Stockholms Universitet.

Downloads

Published

2023-12-18

How to Cite

Rønlev, R., & Sommer, S. (2023). Mellem tilbagetrukket og fremtrædende : Tredjepersonsfortællerens funktioner i nyere skandinavisk fortællende journalistik. Journalistica, 17(1), 114–140. https://doi.org/10.7146/journalistica.v17i1.137136

Issue

Section

Special Issue: Nordic Narratives: Embracing narrative journalism in the Nordic countries