“Jeg ville hellere have haft, at I kom hjem og besøgte mig”

Brugen af digitale værktøjer i det antropologiske feltarbejde

Forfattere

  • Laura Lynggaard Nielsen
  • Signe Helbo Gregers Sørensen

Nøgleord:

mobile probe, træbyggeri, træhus, digital etnografi, digitale metoder

Resumé

Som med så meget andet har coronapandemien udfordret det antropologiske virke. Hvor vi normalvis ville foretrække at tage ud og møde vores informanter, har smittefare og afstandskrav givet anledning til at eksperimentere med nye, digitale værktøjer, der på anden vis kan give os indsigt i informanternes liv og verden. Men hvordan påvirker det dynamikken i feltarbejdet, når vi som antropologer lægger digitale redskaber i værktøjskassen? Med afsæt i en undersøgelse, hvor vi via en app undersøgte oplevelsen af at bo i fleretagers træhuse, reflekterer vi i denne artikel over anvendelsen af digitale metoder og den værdi, de kan bibringe det antropologiske feltarbejde.

Downloads

Publiceret

2022-06-30

Citation/Eksport

Nielsen, L. L., & Sørensen, S. H. G. (2022). “Jeg ville hellere have haft, at I kom hjem og besøgte mig”: Brugen af digitale værktøjer i det antropologiske feltarbejde. Jordens Folk, 56(2), 24–36. Hentet fra https://tidsskrift.dk/jf/article/view/132634