Manualer for Innovation

Planlægning og kreativitet blandt ingeniører

Forfattere

  • Hele Ilkjær
  • Mette My Madsen

Resumé

I løbet af to forskellige feltarbejder blandt ingeniører –
det ene i en dansk teknologivirksomhed, det andet blandt studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) – oplevede vi, at ingeniørerne tillagde udarbejdelsen af detaljerede manualer for arbejdsopgaver stor vægt. Men samtidig så
vi, at disse manualer langt fra blev fulgt i praksis. I denne
artikel undersøger vi, hvad formålet med at lave de udførlige manualer alligevel kan være, og hvordan vi via manualerne kan lære noget om ingeniørers særlige tilgang til innovation.

Downloads

Publiceret

2021-12-21

Citation/Eksport

Ilkjær, H., & My Madsen, M. (2021). Manualer for Innovation: Planlægning og kreativitet blandt ingeniører. Jordens Folk, 56(1), 82–93. Hentet fra https://tidsskrift.dk/jf/article/view/129959