Den moderne medicin får en stadig større plads i det moderne menneskes tilværelse og i det samfund, som dette menneske lever i. Dette nummer af SLAGMARK tager den moderne medicins udfordring op. Det gøres ved at præsentere forskellige idéhistoriske perspektiver på den moderne medicin som et særskilt historisk fænomen og på de aktuelle problemer, som den giver anledning til.

Publiceret: 2002-09-01