Indholdsfortegnelse til Erhvervshistorisk Årbog 1949-2016

  • Kenn Tarbensen

Resumé

Da Erhvervshistorisk Årbog udkom i trykt form fandtes heri årligt fra 1955 til 2002 en akkumuleret indholdsfortegnelse. Den blev derefter overflyttet til Statens Arkivers hjemmeside på Internettet, hvor den fungerede i forbindelse med bogbestillinger. De gamle, trykte årbøger kan nu ikke længere købes, og årbogen er fra 2012 et gratis digitalt tidsskrift. Ved overgangen til den nye website for Rigsarkivet er denne indholdsfortegnelse derfor fjernet. Den er imidlertid blevet efterspurgt en del som en indsamlet indgang, f.eks. til artikler om emner, som man kan huske har været behandlet i den trykte årbog, ligesom der er efterspurgt en samlet oversigt over artiklerne i de digitale udgaver fra og med 2012 på Open Journal-systemet. Som en konsekvens heraf er de gamle oversigter gennemgået, tilrettet og ajourført i denne oversigt – med nyeste årgang (bind) øverst. Institutionelt stof (beretninger m.m.) om Erhvervsarkivet er ikke medtaget.

Publiceret
2016-12-19
Citation/Eksport
Tarbensen, K. (2016). Indholdsfortegnelse til Erhvervshistorisk Årbog 1949-2016. Erhvervshistorisk Årbog, 65(2), 88-101. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/25016
Sektion
Redaktionelt