Meddelelser

Erhvervshistorisk Årbog 2018, 2

2018-12-21

Årets anden udgivelse rummer to artikler, der igen viser bredden i den erhvervshistoriske forskning. Skolehistorikeren, seniorforsker Christian Larsen, Rigsarkivet, har analyseret skolelæreres jordlodder i årene fra 1780 til 1900, hvor læreren også forventedes at være den gode landmand. Adjunkt Martin Ottovay Jørgensen, Aalborg Universitet, bringer resultatet af en undersøgelse af bjærgningsselskabet Svitzers rolle ved oprydningen i Suez-kanalen efter krisen i 1956, en historie om private entreprenørers virke under et mildt sagt speget internationalt diplomati.

Fik du ikke læst første nummer, så det kan det læses under Arkiver i bjælken foroven. Her handlede det om kinafart i 1700-tallet, byggemarkedernes udvikling i 1900-tallets sidste årtier, og okkerværket i Løvskal i 1900-tallets første halvdel.

Artikelforslag til det kommende nummer bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. april 2019, men gerne før.

Vi ønsker alle god læsning – og glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen

Redaktionen

 

Læs mere om Erhvervshistorisk Årbog 2018, 2